ค้นหาประกันภัย

กรุณาเลือกข้อมูล ::  ประเภทรถ
 ทุนประกัน
 ประกันส่วนแรก

ประกันรถยนต์


ประกันภัย ชั้น 3 คุ้มครองรถประเภท
ทุนประกัน ไม่ระบุ บาท

ความคุ้มครองรถยนต์เอาประกัน (ตัวเรา) ความคุ้มครองบุคคลภายนอก (คู่กรณี) ความคุ้มครองเพิ่มเติม  
บริษัทประกันภัย เบี้ยประกัน ประเถทรถ รับผิดชอบส่วนเเรก
(ต่ออุบัติเหตุ)
ไฟไหม้ สูญหาย ความเสียหายใน
ทรัพย์สิน
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
(ต่อครั้ง)
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
(ต่อคน)
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
(ต่อคน)
รักษาพยาบาล
(ต่อคน)
ประกันตัวผู้ขับขี่
(ต่อครั้ง)
ซื้อประกัน

รถเก๋ง
0 0 0 2,500,000 10,000,000 1,000,000 50,000 50,000 200,000

กระบะ
0 0 0 2,500,000 10,000,000 1,000,000 50,000 50,000 200,000

รถเก๋ง
0 0 0 1,500,000 10,000,000 250,000 0 0 200,000

รถเก๋ง
0 0 0 600,000 10,000,000 200,000 0 0 100,000

กระบะ
0 0 0 1,500,000 10,000,000 250,000 0 0 200,000

รถตู้
0 0 0 1,500,000 10,000,000 250,000 0 0 200,000

กระบะ
0 0 0 600,000 10,000,000 200,000 0 0 100,000

รถตู้
0 0 0 600,000 10,000,000 200,000 0 0 100,000

กระบะ
0 0 0 2,500,000 10,000,000 1,000,000 50,000 50,000 200,000

รถตู้
0 0 0 2,500,000 10,000,000 1,000,000 50,000 50,000 200,000

รถเก๋ง
0 0 0 3,000,000 10,000,000 1,000,000 100,000 50,000 300,000

กระบะ
0 0 0 3,000,000 10,000,000 1,000,000 100,000 50,000 300,000

รถตู้
0 0 0 3,000,000 10,000,000 1,000,000 100,000 50,000 300,000