ผู้จำหน่ายประกันภัยครบวงจร

คำนวณประเภทรถยนต์ และประเภทกรมธรรม์ของรถยนต์ โดยกรอกข้อมูลดังนี้ ดังนี้

ชื่อ
*
นามสกุล
*
เบอร์โทรศัพท์
*
Email
*
Facebook
โรงเรียนสอนขับรถ เรียนขับรถ

มาตราฐานของเรา
โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี รับรางวัลโรงเรียนสอนขับรถเอกชนดีเด่น
ประจำปี 2552 เป็น ปีที่ 2 ติดต่อกัน วันที่ 29 กันยายน 2552

โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น

ฯพณฯองคมนตรี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2553 แก่ คุณยุพดี วิภัติภูมิประเทศ ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553