ผู้จำหน่ายประกันภัยครบวงจร

คำนวณประเภทรถยนต์ และประเภทกรมธรรม์ของรถยนต์ โดยกรอกข้อมูลดังนี้ ดังนี้

ชื่อ
*
นามสกุล
*
เบอร์โทรศัพท์
*
Email
*
Facebookรางวัลนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล

รางวัลนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่นประจำปี 2552
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร โดยมีคุณมนัญญา วิภัติภูมิประเทศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร์ จำกัด เข้ารับรางวัล “นายหน้าประกันภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น” ประจำปี 2552 ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553