ผู้จำหน่ายประกันภัยครบวงจร

คำนวณประเภทรถยนต์ และประเภทกรมธรรม์ของรถยนต์ โดยกรอกข้อมูลดังนี้ ดังนี้

ชื่อ
*
นามสกุล
*
เบอร์โทรศัพท์
*
Email
*
Facebook


ประกันสุขภาพ - อุบัติเหตุ

ประกันสุขภาพ

ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษา พยาบาล รวมทั้ง ผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครองสำหรับการรักษาพยาบาล จากการได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุ โดยเป็นคนไข้ใน (In-patient) ของโรงพยาบาล ซึ่งความคุ้มครองของการทำประกันสุขภาพประกอบด้วย

• ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการทั่วไป
• ค่าใช้จ่ายทั่วไปในโรงพยาบาล
• ค่าบริการใช้ห้องผ่าตัด ค่า X-ray ค่าตรวจทางชีวเคมี
• ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
• ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ
• อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงแรก

นอกจากนี้ยังสามารถซื้อความคุ้มครองสำหรับการ รักษาพยาบาลเป็นคนไข้นอก (Out-patient) เพิ่มเติมได้อีกด้วย เช่น เป็นไข้หวัด ปวดหัว ตัวร้อน ปวดท้อง เป็นต้น

หมายเหตุ สำหรับท่านที่เป็นนายจ้างและต้องการให้ความคุ้มครองประกันสุขภาพ กับ ลูกจ้างที่มีจำนวน 5 ท่านขึ้นไป สามารถทำ ประกันภัยสุขภาพหมู่ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้างหรือพนักงานของท่านได้

รายละเอียด เพิ่มเติมติดต่อ บริษัทยูพีดี โบรคเกอร์
โทร 0-2540-4444 แฟกซ์ 0-2540-4455 | E-mail updsale@gmail.com