ผู้จำหน่ายประกันภัยครบวงจร

คำนวณประเภทรถยนต์ และประเภทกรมธรรม์ของรถยนต์ โดยกรอกข้อมูลดังนี้ ดังนี้

ชื่อ
*
นามสกุล
*
เบอร์โทรศัพท์
*
Email
*
Facebook


ประกันอัคคีภัย

การประกันอัคคีภัยเป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง โดยคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย หรือสำหรับทำแสงสว่าง นอกจากนี้ยังคุ้มครองทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากความร้อน หรือควันอันเป็นผลมาจากเพลิงไหม้ ความเสียหายเนื่องจากน้ำหรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการดับเพลิง รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงของเจ้าหน้าที่ เช่น การทำลายบ้านข้างเคียงเพื่อป้องกันมิให้ไฟลุกลามออกไปอีกด้วย


ทรัพย์สินอะไรบ้างที่สามารถเอาประกันภัยได้

ส่วนใหญ่แล้วเมื่อพูดถึงประกันอัคคีภัย เรามักจะนึกถึงการประกันภัยสำหรับบ้านและสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น ที่จริงแล้วทรัพย์สินที่สามารถทำประกันอัคคีภัยได้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน

 

1. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) หมายถึง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด สำหรับอยู่อาศัย โรงรถและอาคารย่อย เช่น เรือนคนใช้ เรือนครัว กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม
2.

ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย


เมื่อทำประกันอัคคีภัยจะได้รับความคุ้มครองอะไรบ้าง

ในการทำประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยนั้นผู้เอาประกันจะได้รับความความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้

 

- ไฟไหม้
- ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
- ระเบิด

-

ภัยยานพาหนะ หรือช้าง ม้า วัว ควาย ยกเว้นความเสียหายนั้นเกิดจากยานพาหนะ หรือ ช้าง ม้า วัว ควาย ของผู้เอาประกันภัย สมาชิกในครอบครัวซึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดที่กระทำการในลักษณะที่จ้างหรือถูกใช้วานโดยผู้เอาประกันภัย

-

ภัยอากาศยาน หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน เว้นแต่ความเสียหายอันเกิดจากอากาศยานที่ผู้เอาประกันภัยได้อนุญาตให้ลงในพื้นที่ซึ่งตนมีสิทธิให้ลงได้ คำว่า อากาศยาน ดังกล่าว ให้หมายความรวมถึง จรวด ซึ่งขับเคลื่อนด้วยตัวเองและยานอวกาศ

-

ภัยเนื่องจากน้ำ อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรือการล้นออกมาของน้ำ หรือไอน้ำจากท่อน้ำถังน้ำ ระบบทำความร้อน เครื่องสูบน้ำ ท่อดับเพลิงประจำบ้าน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ น้ำฝนที่ไหลผ่านเข้าไปภายในสิ่งปลูกสร้างจากการชำรุดของหลังคาบ้าน หน้าต่าง ประตูวงกบ ประตู หน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสงสว่าง ท่อน้ำหรือรางน้ำ

นอกจากความคุ้มครองพื้นฐานแล้ว ผู้ซื้อกรมธรรม์ยังอาจซื้อความคุ้มครองอื่นๆ เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว ฯลฯ เพิ่มเติม เพื่อเป็นหลักประกันที่อุ่นใจยิ่งขึ้น


ระยะเวลาความคุ้มครอง

เนื่องจากค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัยมีราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับการประกันภัยประเภทอื่น และได้รับความคุ้มครองในขอบเขตที่กว้างขวาง ปัจจุบันจึงมีผู้ให้ความสนใจในการทำประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ยิ่งไปกว่านั้นหากเลือกซื้อความคุ้มครองเป็นระยะเวลานาน เบี้ยประกันจะมีราคาถูกมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากอัตราเบี้ยประกันต่อไปนี้

 

- 1 ปี คิดเบี้ยประกันภัย 100%
- 2 ปี คิดเบี้ยประกันภัย 175%
- 3 ปี คิดเบี้ยประกันภัย 250%

ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกัน >> Click

 

ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย คุ้มครอง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย ห้องชุดสำหรับอาคารชุด คอนโดมิเนียม

ความคุ้มครองมาตรฐาน
ระยะเวลาความคุ้มครอง
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ภัยระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ
ชดใช้ตามความเสียหายจริง
แต่ไม่เกินทุนประกันภัย
ความคุ้มครองภัยพิบัติ
ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว (ภัยพิบัติ)
ตามเงื่อนไขคุ้มครองภัยพิบัติ ไม่เกิน 100,000 บาท
คุ้มครองปีที่ 1 เท่านั้น
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
ภัยแผ่นดินไหว ภัยลูกเห็บ ภัยลมพายุ (ภัยธรรมชาติ)
10% ของทุนประกันภัย
ภัยน้ำท่วม คุ้มครองหลังวันเริ่ม 7 วัน * (ภัยธรรมชาติ)
50,000 บาท
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า **
50,000 บาท
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
20,000 บาท
เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ เช่น ค่าค้ำยัน รื้อถอน ขนย้ายซากทรัพย์์
10% ของทุนประกันภัย
สิทธิประโยชน์พิเศษ
คุ้มครองผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้หรือภัยที่คุ้มครอง ภายในสถานที่เอาประกันภัย (ตลอดระยะเวลาเอาประกัน)
5 หมื่นบาท / คน
1 แสนบาท / ครั้ง
5 หมื่นบาท / คน
2 แสนบาท / ครั้ง
TIP's Home Services บริการฉุกเฉินเรื่องบ้าน ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น ระบบประปา ตู้เย็น ระบบไฟฟ้า เครื่องทำน้ำร้อน กุญแจบ้าน กุญแจรถ กำจัดสัตว์ดุร้าย ***
-
2 ครั้งในปีแรก
ฟรีค่าแรง/บริการ
24 ชั่วโมง
2 ครั้งในปีแรก
ฟรีค่าแรง/ค่าบริการ
24 ช.ม.

ค่าอะไหล่
2,000 บาท / ครั้ง

ทุนประกันภัย
เบี้ยประกันภัย รวมภาษีอากร (บาท)
1 ปี
3 ปี
5 ปี

600,000

1,826.49

3,759.98

5,036.49

1,000,000

2,685.70

5,908.54

8,035.70

2,000,000

4,834.26

11,279.94

15,534.26

3,000,000

6,982.82

16,651.34

23,032.82

4,000,000

9,131.38

22,022.74

30,531.38

5,000,000

11,279.94

27,394.14

38,029.94

หมายเหตุ
*

หากผู้เอาประกันมีกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย โครงการ "บ้านทิพย ยิ้มได้" มากกว่า 1 ฉบับ ต่อ 1 สถานที่เอาประกันภัย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์จำกัดวงเงินความคุ้มครองภัยน้ำท่วมในวงเงิน 50,000 บาท ต่อครั้ง/ต่อปี

**
ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า จะให้ความคุ้มครองต่อเมื่อทำประกันภัยในหมวดเฟอร์นิเจอร์
***
TIP's Home Services สามารถใช้บริการได้เฉพาะปีแรกเท่านั้น

ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกัน >> Click


รายละเอียด เพิ่มเติมติดต่อ บริษัทยูพีดี โบรคเกอร์
โทร 0-2540-4444 แฟกซ์ 0-2540-4455 | E-mail updsale@gmail.com