ผู้จำหน่ายประกันภัยครบวงจร

คำนวณประเภทรถยนต์ และประเภทกรมธรรม์ของรถยนต์ โดยกรอกข้อมูลดังนี้ ดังนี้

ชื่อ
*
นามสกุล
*
เบอร์โทรศัพท์
*
Email
*
Facebookประวัติความเป็นมา บริษัทประกันภัย ยูพีดี
บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร์ จำกัด เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยให้ความ สำคัญใน การคัดสรรบริษัทประกันภัย ชั้นนำที่มีชื่อเสียงให้กับลูกค้า ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อ ให้ลูกค้า เกิดความเชื่อมั่นและได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรม รักษามาตรฐานการให้บริการก่อนและหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดถือนโยบาย “การบริการคือหัวใจ” (Service Mind ) และเน้นความพึงพอใจสูงสุด ของลูกค้าเป็นสำคัญ เมื่อปี พ.ศ. 2537 “ยูพีดี” เริ่มดำเนินธุรกิจ ด้วยการเปิด สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซึ่งตั้งอยู่บนถนนรามอินทรา กม.14 ในนามบริษัท ยูพีดี โปรดักส์ จำกัด ด้วยการก่อตั้งของ คุณยุพีดี วิภัติภูมิประเทศ หลังจากดำเนินธุรกิจสถานีน้ำมัน ได้เพียงปีเศษ ๆ ยูพีดีได้เสริมช่องทางขายทำให้รายได้เพิ่มขึ้น ด้วยการเป็นตัวแทนขาย พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ (ภาคบังคับ) ให้กับ บริษัท วิริยะประกันภัย ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มั่นคง และมีชื่อเสียง โดยใช้พื้นที่ในตู้คอนเทนเนอร์เล็ก ๆ ในสถานีน้ำมันเป็นสถานที่ทำการขายซึ่งขณะนั้นนับได้ว่า ยูพีดี เป็นผู้ริเริ่มการเป็นตัวแทนขาย พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ (ภาคบังคับ)ภายในสถานีบริการน้ำมันเป็นรายแรกของไทย อีกทั้งยังทำให้พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์กลายมาเป็นสินค้าสะดวกซื้อที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นับเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู้ธุรกิจตัวแทนขายประกันวินาศภัย และภายในปีแรกนี้เองยูพีดีก็สามารถสร้างยอดขาย พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์(ภาคบังคับ)ได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ให้กับบริษัท วิริยะ ประกันภัย จำกัด เมื่อการดำเนินธุรกิจนี้ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่งแล้ว ยูพีดีจึงได้เริ่มขยายตลาดการขาย พ.ร.บ. ดังกล่าว ไปยังสำนักงานจังหวัดขนส่งทางบกทั้งในเขตกรุงเทพฯปริมณฑล และต่างจังหวัดอีกหลายสาขา ทำให้ธุรกิจเติบโตมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ธุรกิจเสริมจึงกลายมาเป็นธุรกิจหลักของบริษัทแทน
ต่อมาปลายปี พ.ศ.2549 ยูพีดีได้จัดตั้ง โรงเรียนสอนขับรถยนต์ ยูพีดี โดยได้รับการรับรอง จากกรมการขนส่งทางบกเป็นรายแรกมีสนามฝึกหัดขับ รถยนต์ฝึกหัดขับ หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน ครูผู้ฝึกสอนมี ประสบการณ์ผ่านการอบรมการเป็นผู้ฝึกสอนขับรถ และ ที่สำคัญเมื่อเรียนผ่านหลักสูตรแล้วสามารถเข้าทำการ สอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ได้ที่โรงเรียนเอง (ไม่ต้องไปสอบที่กรมการขนส่งทางบก) หากผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว จะได้รับหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนเพื่อไปทำใบขับขี่ที่กรมการขนส่งทางบก หรือขนส่งทั่วประเทศได้ทันที ทำให้ได้รับความสนใจและความพอใจจากลูกค้าที่มาเรียนขับรถยนต์จำนวนมาก ความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ บริษัทนายหน้าด้านประกันวินาศภัย และพัฒนาการบริการอย่างดีเยี่ยม เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ความสำเร็จจึงตอกย้ำภาพลักษณ์ของ ยูพีดี ในการเป็นบริษัทนายหน้าด้านประกันภัยที่เปี่ยมด้วยศักยภาพการให้บริการในด้านธุรกิจรถยนต์อย่างแท้จริง

ต่อมา ปี พ.ศ.2543 ยูพีดีก็ได้เปิดที่ทำการสำนักงานใหญ่ ขึ้น ณ อาคารยูพีดี ตั้งอยู่เลขที่ 111 ถนนรามอินทรา กม.13 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อ บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยที่ได้รับอนุญาต จากกรมการประกันภัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ยูพีดี เน้นการบริการให้แก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ ด้วยแนวคิด ONE STOP SERVICE หรือการให้บริการที่ครบวงจรด้วยระบบสารสนเทศที่ทันสมัยอาทิ การจำหน่าย พ.ร.บ.ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ การขายประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ของบริษัทประกันภัยที่หลากหลายและมีชื่อเสียงกว่า 20 บริษัท ซึ่งผ่านการคัดสรรแล้วว่ามีความมั่นคง และน่าเชื่อถือ เช่น บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด, บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท คุ้มภัยประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด เป็นต้น
ยูพีดี สามารถออกกรมธรรม์คุ้มครองให้กับลูกค้าได้ทันที ณ จุดขาย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่ทันสมัยซึ่งมีจุดบริการขายเป็นรายแรกของไทย ภายในห้างสรรพสินค้า เช่น เทสโก้โลตัส คาร์ฟูร์ และแมคโคร และสถานีน้ำมันต่างๆ อีกทั้งหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็วทันใจ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มช่องทาง การให้บริการ ที่สะดวกสบายแก่ลูกค้าทางเว็บไชด์ www.upd.co.th อีกทางหนึ่งด้วย นอกเหนือจากการให้บริการดังกล่าวแล้ว ยูพีดี ยังได้สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยบริการเสริมอื่นๆ ที่ครบวงจรอาทิ เช่น บริการรับตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก บริการงานทะเบียนรถทุกประเภท เช่น การต่อภาษีรถยนต์ประจำปีภายใน 1 วันทำการ การโอนรถ การย้าย การเปลี่ยนเครื่อง เปลี่ยนสีรถ รวมถึงมีบริการจัดไฟแนนซ์รถยนต์ด้วย
28 ธันวาคม พ.ศ.2551 บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร์ จำกัด ทำการย้ายสำนักงานใหม่เป็น เลขที่ 22 อาคารยูพีดี ถนนรามอินทรา กม.13 อยู่บริเวณ ใกล้เคียงที่เดิมเพื่อให้สามารถรองรับลูกค้าได้กว้างขวางและอำนวยความสะดวกให้ ลูกค้าได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
สำนักงานใหญ่ยูพีดีและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด เพิ่มเติมติดต่อ บริษัทยูพีดี โบรคเกอร์
โทร 0-2540-4444 แฟกซ์ 0-2540-4455 | E-mail updsale@gmail.com